Haarfarben

Sassoon Cremagel 2 Black 60ml

Sassoon Cremagel 2 Black 60ml

ab 2 Stück 17,45 EUR
ab 4 Stück 16,95 EUR

17,95 €

Sassoon Cremagel 3 dark brown 60ml

Sassoon Cremagel 3 dark brown 60ml

ab 2 Stück 17,45 EUR
ab 4 Stück 16,95 EUR

17,95 €

Sassoon Cremagel 3,5  60ml

Sassoon Cremagel 3,5 60ml

ab 2 Stück 17,45 EUR
ab 4 Stück 16,95 EUR

17,95 €

Sassoon Cremagel 4 medium brown 60ml

Sassoon Cremagel 4 medium brown 60ml

ab 2 Stück 17,50 EUR
ab 4 Stück 16,90 EUR

17,95 €

Sassoon Cremagel 5 light brown 60ml

Sassoon Cremagel 5 light brown 60ml

ab 2 Stück 17,50 EUR
ab 4 Stück 16,90 EUR

17,95 €

Sassoon Cremagel 6 dark blonde 60ml

Sassoon Cremagel 6 dark blonde 60ml

ab 2 Stück 17,50 EUR
ab 4 Stück 16,90 EUR

17,95 €

Sassoon Cremagel 7 medium blonde 60ml

Sassoon Cremagel 7 medium blonde 60ml

ab 2 Stück 17,50 EUR
ab 4 Stück 16,90 EUR

17,95 €

Sassoon Cremagel 8 light blonde 60ml

Sassoon Cremagel 8 light blonde 60ml

ab 2 Stück 17,50 EUR
ab 4 Stück 16,90 EUR

17,95 €

Sassoon Cremagel 9 very light blonde 60ml

Sassoon Cremagel 9 very light blonde 60ml

ab 2 Stück 17,50 EUR
ab 4 Stück 16,90 EUR

17,95 €

Sassoon Cremagel 10 extra light blonde 60ml

Sassoon Cremagel 10 extra light blonde 60ml

ab 2 Stück 17,50 EUR
ab 4 Stück 16,90 EUR

17,95 €

Sassoon Cremagel 11 lightest blonde 60ml

Sassoon Cremagel 11 lightest blonde 60ml

ab 2 Stück 17,50 EUR
ab 4 Stück 16,90 EUR

17,95 €

Sassoon Cremagel 5/1 light brown/brunette 60ml

Sassoon Cremagel 5/1 light brown/brunette 60ml

ab 2 Stück 17,50 EUR
ab 4 Stück 16,90 EUR

17,95 €

Sassoon Cremagel 6/1 dark blonde/brunette 60ml

Sassoon Cremagel 6/1 dark blonde/brunette 60ml

ab 2 Stück 17,50 EUR
ab 4 Stück 16,90 EUR

17,95 €

Sassoon Cremagel 7/1 medium blonde/brunette 60ml

Sassoon Cremagel 7/1 medium blonde/brunette 60ml

ab 2 Stück 17,50 EUR
ab 4 Stück 16,90 EUR

17,95 €

Sassoon Cremagel 9/1 very light blonde/brunette 60ml

Sassoon Cremagel 9/1 very light blonde/brunette 60ml

ab 2 Stück 17,50 EUR
ab 4 Stück 16,90 EUR

17,95 €

Sassoon Cremagel 8/2 light blonde/gold 60ml

Sassoon Cremagel 8/2 light blonde/gold 60ml

ab 2 Stück 17,50 EUR
ab 4 Stück 16,90 EUR

17,95 €

Sassoon Cremagel 9/2 very light blonde/gold 60ml

Sassoon Cremagel 9/2 very light blonde/gold 60ml

ab 2 Stück 17,50 EUR
ab 4 Stück 16,90 EUR

17,95 €

Sassoon Cremagel 6/3  dark blonde/orange 60ml

Sassoon Cremagel 6/3 dark blonde/orange 60ml

ab 2 Stück 17,50 EUR
ab 4 Stück 16,90 EUR

17,95 €